Pranešimas apie biudžetinės įstaigos Marijampolės futbolo centro likvidavimą

Vadovaujantis  Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-175 pradedama biudžetinės įstaigos Marijampolės futbolo centro, adresas: Kauno g. 125, LT-68222 Marijampolė, kodas- 151454835, registras – valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas likvidavimo procedūra. Įstaiga likviduojama  2019 m. rugpjūčio 31 d.

Biudžetinės įstaigos Marijampolės futbolo centras likvidatorius direktorius Giedrius Vitkus, tel.: +370 687 75899.